Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Tekući projekti

PUŠTEN U RAD 10KV DV ALUGE ŽABLJAK


USPJEŠNO REALIZOVAN UGOVOR SA DOO MONDAL INDUSTRIJA

Dana 02.04.2024.godine uspješno realizovan Ugovor: Izvođenje radova na adaptaciji/rekonstrukciji postojeće Trafostanice TS 2x800 kVA.

Ugrađen Siemens SN blok RRMRLL (2 vodne, 1 mjerna, 1 vodna i 2 trafo ćelije sa prekidačima)

Puštena pod napon TS 1x1000 kVA NTP

28.02.2024.godine realizovan Ugovor sa UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE  - Izvođenje radova na objektu Naučno tehnološkog parka i izgradnji trafostanice za potrebe napajanja Naučno tehnološkog parka u Podgorici

Potpisan Ugovor sa “EYLUL TURIZM INSAAT”

21.02.2024.godine potpisan Ugovor - Nabavka i montaža TS 1x1000kVA “Kumbor 3”

Potpisan Ugovor sa Rudnik Uglja AD Pljevlja

20.02.2024.godine potpisan Ugovor - Blindirane transformatorske trafostanice 6/0,4kV na sankama (BTS ćelije)

Potpisan Ugovor sa Elektroprivreda Crne Gore AD

21.02.2024.godine potpisan Ugovor - Ispitivanje električnih zaštita bloka, ispitivanje pobudnog sistema turbogeneratora ispitivanje generatorskog prekidača, termovizija, električna ispitivanja energetskih transformatora i ispitivanje ulja energetskih transformatora za potrebe TE Pljevlja

Potpisan Ugovor sa CEDIS DOO

19.02.2024.godine potpisan Ugovor - IZGRADNJA DTS 10/0,4 KV, 630 KVA "POPOVIĆI - ZAGORA" SA PRIKLJUČNIM 10 KV KABLOVSKIM VODOM, KOTOR

Potpisan Ugovor sa CEDIS DOO

19.02.2024. godine potpisan Ugovor - Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 1x1000kVA "Nova 5" Podgorica

Uspješno realizovan Ugovor sa BEMAX DOO

Izvođenje radova na adaptaciji/rekonstrukciji postojeće Trafostanice TS 1x630kvA, Haj Nehaj u Sutomoru

Uspješno realizovan Ugovor sa Port of Adria

31.01.2024. godine uspješno realizovan ugovor sa Port of Adria: Rekonstrukcija i puštanje u rad srednjenaponskog i niskonaponskog postrojenja Trafostanice 10/0.4kV br. 17, 1x630kVA, u AD "Port of Adria" Bar

Potpisan Ugovor TS 10/0,4kV 2X1250kVA „Voli”

18.12.2023. potpisan Ugovor - Izgradnja trafostanice  TS 10/0,4kV 2X1250kVA „Voli” u  Podgorici, koja je dio Solarne elektrane Voli

Uspješno realizovan Ugovor sa AD LUKA BAR

10.11.2023.godine uspješno realizovan Ugovor - Izvođenje radova obezbjeđenja rezervnog agregatnog napajanja za rashladno skladiŠni prostor.

Uspješno realizovan Ugovor sa CEDIS-om - NNM Stožer 1

06.10.2023. realizovan Ugovor - Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe investicija: Rekonstrukcija NN mreže STS “Stožer 1”, Bijelo Polje

Potpisan Ugovor sa UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

06.10.2023. potpisan Ugovor - Izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji elektroenergetskog napajanja ski centra ˝Hajla˝ po principu "projektuj i izgradi"

Potpisan ugovor sa LUKA BAR AD

04.10.2023. potpisan Ugovor - Izvođenje radova obezbjeđenja rezervnog agregatnog napajanja za rashladno skladiŠni prostor.

Uspješno realizovan Ugovor sa Port of Adria

03.10.2023. završena je  adaptacija srednjenaponskog postrojenja u TS 10/0,4 kV „Br. 16“

Uspješno realizovan Ugovor sa CEDIS-om

29.09.2023. završena je IZGRADNJA DTS 10/0,4 KV 1X1000KVA “D3”, PREMA DUP-U “DONJA GORICA ZA ZAHVAT KORIDORA CETINJSKOG PUTA I JUŽNE OBILAZNICE“

Uspješno realizovan Ugovor sa Port of Adria

28.09.2023. završena je adaptacija srednjenaponskog postrojenja u TS 10/0,4 kV „Br. 8“

Uspješno realizovan Ugovor sa CEDIS-om - Adaptacija 10 kV rasklopišta Veruša

18.09.2023. godine pušteno je rasklopište Veruša pod napon

Počinje realizacija Ugovora

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE  - Izvođenje radova na objektu Naučno tehnološkog parka i izgradnji trafostanice za potrebe napajanja Naučno tehnološkog parka u Podgorici

Počinje realizacija Ugovora

PRIJESTONICA CETINJE – Izvođenje radova projektovanje I izgradnja trafostanice TS 10/0.4 kV Novi Obod 1, 2x1000 kVA i njeno uklapanje u 10 kV mrežu

Počinje realizacija Ugovora

CEDIS doo - Adaptacija 10kV rasklopišta Veruša sa ugradnjom sistema za automatsko upravljanje

Pri kraju realizacija Ugovora

 CEDIS doo - IZGRADNJA DTS 10/0,4 KV 1X1000KVA “D3”, PREMA DUP-U “DONJA GORICA ZA ZAHVAT KORIDORA CETINJSKOG PUTA I JUŽNE OBILAZNICE

Rekonstrukcija NN mreže Gornja Rovca

·       CEDIS D.O.O., - Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija: Rekonstrukcija NN mreže Gornja Rovca, Kolašin.

Rekonstrukcija NN mreže STS “Stožer 1”

·       CEDIS D.O.O., - Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija: Rekonstrukcija NN mreže STS “Stožer 1”, Bijelo Polje

Adaptacija 10 kV rasklopišta Veruša sa ugradnjom Sistema za automatsko upravljanje

·       CEDIS – Radovi na izgradnji trafostanica – Adaptacija 10 kV rasklopišta Veruša sa ugradnjom Sistema za automatsko upravljanje

Izgradnja TS 10/0.4 kV 1x630 kVA “EC AUTO TRADE”

·        EC AUTO TRADE – Izgradnja TS 10/0.4 kV 1x630 kVA “EC AUTO TRADE”

Izgradnja trafostanice TS 10/0.4 kVA “ZELENO BORJE

·         ZELENO BORJE – Izgradnja trafostanice TS 10/0.4 kVA “ZELENO BORJE” u KO Šumanji II

Izgradnja trafostanice TS 10/0.4 kV

PRIJESTONICA CETINJE – Projektovanje i izgradnja trafostanice TS 10/0.4 kV Novi Obod 2x1000 kVA i njeno uklapanje u 10 kV mrežu.

Projektovanje, isporuka I montaža opreme u 35 kV ćeliji u TS 35/10 kV Mojkovac

·       C&S ENERGY DOO – Projektovanje, isporuka I montaža opreme u 35 kV ćelije u TS 35/10 kV Mojkovac

Izgradnja trafostanice TS 10/0.4 kV (630+1000kVA) “br. 12-13 Nova”

·         ACTON DOO – Izgradnja trafostanice TS 10/0.4 kV (630+1000kVA) “br. 12-13 Nova” za napajanje privatnog kompleksa koji čine 5 stambeno poslovnih objekata. 

Rekonstrukcija SN postrojenja

·       AD PORT OF ADRIA BAR – Rekonstrukcija i puštanje u rad srednjenaponskih postrojenja u dvije TS 10/0,4 kV. 

Izvođenje radova na objektu Naučno tehnološkog parka

·        UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE  - Izvođenje radova na objektu Naučno tehnološkog parka i izgradnji trafostanice za potrebe napajanja Naučno tehnološkog parka u Podgorici

Izmještanje elektroenergetskog vazdušnog voda

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE – Izmještanje elektroenergetskog vazdušnog voda na lokaciji Solila, opština Tivat

CEDIS – OS Radovi na izgradnji trafostanica

Rekonstrukcija 10 kV DV Žabljak – Borje – Vrela

AUTOPUT BAR-BOLJARE - DIONICA SMOKOVAC-MATEŠEVO

Dana 27.07.2022. godine uspješno realizovan Ugovor sa MONTEPUT D.O.O. - Montaža materijala i opreme za 10 trafostanica 20/0.4kV od br.TS 16 do br.TS 24 i br.26 na izgradnji sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa BAR-BOLJARE, dionica Smokovac-Mateševo

DTS 10/0,4Kv, 2xl000 kVA „Marko Miljanov Popović"

 Dana 07.07.2022. godine puštena u rad trafostanica DTS 10/0,4Kv, 2xl000 kVA u kasarni „Marko Miljanov Popović" u Maslinama, čime je uspješno realizovan ugovor sa investitorom MINISTARSTVO ODBRANE.

TS 35/10 kV Gornja Zeta

Dana 07.07.2022.godine puštena trafostanica TS 35/10 kV Gornja Zeta čime je uspješno realizovan ugovor sa d.o.o. CEDIS - Nabavka  i zamjena neispravnih djelova postrojenja tipa NXPlus DBB u TS 35/10 kV Gornja Zeta, dovođenja postrojenja u ispravno stanje i puštanje u pogon

Rekonstrukcije niskonaponskih mreža (NNM)

U toku je realizacija:

  • CEDIS, Izmještanje dijela elektroenergetske infrastrukture zbog rekonstrukcije magistralnog puta Cetinje-Čevo
  • CEDIS, KABLIRANJE DIJELA NNM U ULICI MUSTAFE PEĆANINA-Rožaje
  • CEDIS, Rekonstrukcija NN mreže od trafostanice STS 10/0,4 kV, 1x160 kVA "Zenica ", KO Ilino Brdo II, Opština Pljevlja - izvod Kapetanovići i Lazarevi
  • CEDIS, Izmještanje EE infrastukture zbog rekonstrukcije puta Gubavać-Bistrica-Bijelo Polje

01.06.2022

NABAVKA I ZAMJENA NEISPRAVNIH DJELOVA POSTROJENJA TIPA NXPlus DBB

Naručilac: CEDIS d.o.o.

Počela je realizacija ugovora za nabavku  i zamjena neispravnih djelova postrojenja tipa NXPlus DBB u TS 35/10 kV Gornja Zeta, dovođenja postrojenja u ispravno stanje i puštanje u pogon

NABAVKA I MONTAŽA POSTROJENJA NXPlus SBB

Naručilac: CEDIS d.o.o.

Potpisan ugovor za nabavku i montažu postrojenja NXPlus SBB (6 ćelija) sa relejima 7SJ8 u TS 35/10 kV Gorica A, ispitivanje i puštanje u pogon.

TS 10/0.4kV 1x630(250)kVA

Naručilac: Lamex d.o.o.

Pri kraju je realizacija izgradnje trafostanice 10/0.4kV 1x630(250)kVA "LAMEX" u Spužu.

Nabavka i montaža TS

Potpisan Ugovor sa ROAMING MONTENEGRO, Nabavka i montaža TS BIJELA 2x1000kVa ( I faza)

20.06.2022

NDTS 10/0.4kV 1x1000 kVA „N10“

Naručilac: CEDIS d.o.o.

U toku je Izgradnja NDTS 10/0.4kV 1x1000kVA „N10“ sa uklapanjem u VN mrežu (DUP-u “Univerzitetski centar-izmjene i dopune,Podgorica”) KO Podgorica I

DTS 10/0,4kV, 2xl000 kVA „Marko Miljanov Popović

Naručilac: MINISTARSTVO ODBRANE

U toku je izgradnje trafostanice DTS 10/0,4Kv, 2xl000 kVA u kasarni „Marko Miljanov Popović" u Maslinama. 

TS „CMILJAČA“ 35/10 KV, 1X8 MVA (2X8) MVA


Opis posla:

Započeta ugradnja i instalacija elektro opreme.

AUTOPUT BAR-BOLJARE - DIONICA SMOKOVAC-MATEŠEVO (IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SISTEMA ZA TRAJNO NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM AUTOPUTA BAR-BOLJARE)


Opis posla:

Započeta ugradnja unutrašnjeg uzemljenja i niskonaponskih instalacija u pet trafostanica.

TS “VELJE BRDO” 35/10 KV, 2X8(2,5) MVA


Opis posla:

Glavni projekat je završen, revizija je u toku.

AUTOPUT BAR-BOLJARE - DIONICA SMOKOVAC-MATEŠEVO (IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SISTEMA ZA TRAJNO NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM AUTOPUTA BAR-BOLJARE)


Opis posla:

Montaža 10 trafostanica 20/0.4 kV sa daljnskim upravljanjem.


Instalisane snage su:

- TS 2x1000 kVA – 4 kom

- TS 2x630 kVA – 3 kom

- TS 2x250 kVA – 3 kom


Investitor: MONTEPUT

Rok završetka: do kraja 2020 godine

TS “VELJE BRDO” 35/10 KV, 2X8(2,5) MVA - PROJEKTOVANJE, NABAVKA OPREME, ISPORUKA I MONTAŽA TRAFOSTANICE U OPŠTINI PODGORICA


Investitor: CEDIS d.o.o. Podgorica

Rok završetka: do kraja 2020 godine.

TS 10/0.4KV 1X630 KVA “MANASTIR PODVRH” I INSTALACIJA ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OD TS 35/10KV "BISTRICA" DO TS 10/0,4KV "MANASTRIR PODVRH" U OPŠTINI BIJELO POLJE, NABAVKA OPREME, ISPORUKA I MONTAŽA TRAFOSTANI


Investitor: UPRAVA JAVNIH RADOVA

Rok završetka: ljeto 2020 godine.

ISPORUKA BLINDIRANIH TRANSFORMATORSKIH STANICA BTS ĆELIJE


Investitor: RUDNIK UGLJA

Rok završetka: ljeto 2020 godine.

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA SA GEOMEHANIČKIM ISTRAŽIVANJIMA REKONSTRUKCIJE DV 110 KV PODGORICA 1-TREBJEŠICA-ANDRIJEVICA


Investitor: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica

Rok završetka: ljeto 2020 godine.

POTPISAN UGOVOR SA UPRAVOM JAVNIH RADOVA ZA NABAVKU OPREME, ISPORUKU I MONTAŽU TRAFOSTANICE


TS 35/10 KV „CMILJAČA“:

Nabavka opreme, isporuka i montaža trafostanice 35/10 kV 1x8MVA (2x8MVA) "Cmiljača" u opštini Bijelo Polje.

VRIJEDNOST UGOVORA: 1.180.112,73 €

ROK ZAVRŠETKA: do kraja 2019.godine

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija