Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Zaptivanje uvodnica sistemom RDSS

Otvorene i nezaptivene cevi ili uvodnice ne treba da budu uzrok prodiranja vode i poplava u podrume transformatorskih stanica, kanale i šahtove. U takvim prostorima vlaga i korozija neminovno prouzrokuju oštećenja nosivih konstrukcija, metalnih delova i električnih postrojenja. Najčešći prodor vode može se sada blokirati jednostavno i efikasno uz pomoć novih tehničkih rešenja razvijenih od strane firme Raychem. Rayflate sistem zaptivanja (RDSS) izradjen je za primenu na energetskim kablovima da bi omogućio vodonepropusno zaptivanje pri prolasku kabla kroz plastične, betonske ili čelične cevi ili direktno kroz zid.

Čist, brz i jednostavan metod
Rayflate sistem za zaptivanje sastoji se od fleksibilne metalne folije za naduvavanje sa tankim zidovima na koje se spolja nanese lepak za zaptivanje u obliku široke trake. Kad se trake lepka za zaptivanje namažu i ovlaže posebnim sredstvom iz kompleta u kom su upakovane, folija se jednostavno omota oko kabla i lagano gurne u cev. Folija se sada naduva gasom pomoću posebnog alata, pa tako unutrašnji pritisak u foliji pritiska i lepi masu za zaptivanje na zidove uvodne cevi i spoljni omotač kabla. Prilikom uklanjanja cevčice kroz koju je folija naduvana, jedan automatski gel-ventil pouzdano zadržava pritisak gela u foliji i osigurava trajno zaptivanje. Kompletna montaža se može izvršiti za par minuta čak i u prenatrpanim ili uzanim prostorima.

Višestruka primena i jednostavnademontaža
RDSS sistem se prilagodjava bilo kojoj konfiguraciji i nezavisan je od ovalnosti uvodnice koja se zaptiva. Svaki RDSS zaptivak pokriva širok opseg dimenzija kablova i uvodnih cevi. Univerzalna izrada omogućava primenu ovog sistema ne samo na novim kablovskim instalacijama, već i na postojećim. Za razliku od ostalih metoda zaptivanja koje zahtevaju suvi zid, Rayflate folija za zaptivanje može da se montira i onda kada voda ističe iz cevi. Rayflate folija za zaptivanje se može brzo i jednostavno ukloniti iz uvodnica ili cevovoda, probijanjem zidova i izduvavanjem. Ovo omogućava brzu intervenciju na kablu bilo da se radi o njegovoj popravci ili zameni nekog dela. Zidovi cevi ili uvodnice upotrebom RDSS sistema za zaptivanje se ne mogu oštetiti a njihovo ponovno zaptivanje je odmah moguće.

Postupak ispitivanja
Ispitivanja na sobnoj temperaturi pokazala su vodo- i vazdušnu nepropusnost kod unutrašnjeg statičkog pritiska u foliji ne većeg od 0,3 bara, čak i pri savijanju kabla, vibracijama, uvijanjima i aksijalnim povlačenjima. Otpornost na uobičajene hemikalije ispitana je postupkom uranjanja u tečnosti te vrste. Testiranje Rayflate sistema je vršeno na ciklička opterećenja kabla pri temperaturi provodnika od 90°C, slično kao kod specifikacija koje se traže za kablovski pribor. Ispitivanja zaptivanja pokazala su vodo- i vazdušnu nepropustljivost sa unutrašnjim pritiskom u foliji od 0,3 bara. Merenja i proračuni brzine širenja pokazala su da jedan tipičan Rayflate sistem zaptivanja može da podnese 3 m vodenog stuba, 30 godina nakon instalacije. Karakteristika zaptivanja posle 30 godina životnog veka bila je potvrdjena ispitivanjima sa smanjenim unutrašnjim pritiscima u foliji. Metodologija ispitivanja i rezultati pregledno su sabrani u izveštaju o testiranju koji je na raspolaganju kod našeg zastupstva u Srbiji i Crnoj Gori.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija