Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Ekranizovani, odvojni sistem za T-spojeve za rasklopna postrojenja izolovana gasom i sa provodnim izolatorima izradjenim prema standardu EN-50181 tip C (630 A), 10 kV, 20 kV i 35 kV

Raychem-ovi ekranizovani odvojni adapteri su izradjeni za spajanje jednožilni kablova izolovanih plastičnom masom na gasom izolovana postrojenja ili na druge vrste opreme sa provodnim izolatorima izradjenim prema standardu EN-50181 tip C do 42 kV. Konfiguracija adaptera je ugaonog tipa a isti se takodje primenjuje i za priključenje 2 ili 3 kabla paralelno. Takva konfiguracija zahteva mehaničko fiksiranje svakog kabla u rasklopnom postrojenju. Za spajanje na provodne izolatore od 1250 A sa profilom izradjenim prema standardu EN 50181 tip C, paralelne veze su moguće sa bilo kojim tipom RSTI adaptera. Maksimalna trajna naznačena struja za adaptere serije RSTI-58 je 800 A a za serije RSTI-76 i RSTI-x6L je 630 A.
Napravljeni od visoko modifikovane silikonske gume i zaštićeni debelozidnom preoblikovanom spoljnom provodnom zaštitom povezanom sa uzemljenjem, Raychem-ovi ekranizovani adapteri tipa RSTI su samim tim pogodni i za unutrašnju i za spoljnu montažu. Ispitivanje omotača kabla može da se izvrši bez skidanja ekranizovanog tela adaptera.
Moderan dizajn i izbor materijala u kombinaciji sa Raychem-ovom papučicom sa zavrtnjima visoke performanse, omogućavaju širok opseg primene, pokrivajući najveći broj različitih veličina kablova sa samo jednim kompletom.
Dimenzije adaptera odgovaraju primeni istog i u minimalno potrebnom prostoru kutije završetaka a takodje je pogodan i za dvostruko povezivanje kod standardnih kutija.
Raychem-ovi ekranizovani RSTI adapteri su opremljeni kapacitativnom ispitnom tačkom da bi se odredilo da li je kolo pod naponom. Kapacitativna ispitna tačka je zaštićena provodnom kapom.

Odvodnik prenapona RSTI-SA za ekranizovane, odvojne T-sisteme povezivanja
Ekranizovani odvodnik prenapona bez zazora je izradjen za direktno povezivanje na provodne izolatore u saglasnosti sa standardom EN-50181 sa interfejsom tipa „C” ili za paralelno spajanje na zadnji ulaz baznog ekranizovanog sistema adaptera RSTI izradjen za naponski nivo do 24 kV. Detaljne informacije i tehnički podaci se mogu dobiti na poseban zahtev.
Kombinacija ekranizovanog kablovskog adaptera i odvodnika prenapona prevazilazi zahteve standarda CENELEC HD 629.1 S1 koji u sebi sadrži BS, VDE i druge medjunarodne specifikacije.

Montaža
Nakon pripreme kabla podmazani adapter sa kontrolom el. polja se jednostavno postavi na svoje mesto.Visokoopsežne papučice sa zavrtnjima visoke performanse se montiraju vrlo brzo otkidanjem zavrtnja. Kada je podmazano, telo ekranizovanog konektora se lako navuče na kraj kabla i pričvrsti za izolator pomoću pina sa navojem i navrtke. Otvoreni kraj se zaptiva završnim čepom ili priključnim čepom kojim se omogućava paralelno priključenje dva kabla.

Dvostruki spojevi
Za dvostruke spojeve RSTI-58 ili -76 serije, T-priključak i priključak za spajanje moraju da se naruče dodatno. Za dvostruke spojeve RSTI-x6L serije 2, T-priključci i „priključak” za povezivanje moraju da se naruče dodatno. Za montažu su potrebne dimenzije D/d/H:
- 285/105/299 za spajanje RSTI-58
- 290/105/285 za spajanje RSTI-76
- 296/115/293 za spajanje RSTI-x6L

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija