Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Ekranizovani sistem ugaonih i ravnih adaptera za rasklopna postrojenja izolovana gasom i transformatore sa provodnim izolatorima izradjenim prema standardu EN-50181 tip A (250 A), 10 kV i 20 kV

Raychem-ovi ekranizovani adapteri izradjeni su za povezivanje jednožilnih kablova izolovanih plastičnom masom na rasklopna postrojenja izolovana gasom ili transformatore do 24 kV. Adapteri zaptivaju na provodne izolatore izvedene prema standardu EN 50181 type A (250 A). Spoj može biti izveden u ravnoj ili ugaonoj konfiguraciji.

Izrada
Debelozidni adapter sa integrisanom kontrolom električnog polja osigurava zaptivanje i električni spoj konusa provodnog izolatora i priključnog kabla. Izradjeni su od umreženog EPDM a spolja zaštićeni sa minimum 3 mm debelim provodnim slojem koji je spojen na uzemljenje.

Adapteri su prikladni i za unutrašnju i za spoljnu montažu. Specijalna izrada i izbor materijala adaptera omogućavaju primenu na širokom opsegu dimenzija kabla. Tako su adapteri nezavisni od tolerancija kabla i nikakvi specijalni podešavajući adapteri za kabl nisu potrebni. Dimenzije pripreme kabla kao i dužine sečenja iste su i za ravne i za ugaone adaptere. Adapteri su opremljeni kapacitivnom tačkom ispitivanja kojom se osigurava provera beznaponskog stanja u kablu, pre odvajanja kabla od postrojenja. Ova kapacitivna tačka zaštićena je provodnom kapom.

Za priključak aluminijskog ili bakarnog provodnika koristi se univerzalna bimetalna DIN-priključna papučica ispitana u skladu sa VDE 0220.

Montaža
Posle pripreme kabla i presovanja priključka-pin konektora, adapter jednostavno sklizne na svoje mesto pod praktično svim uslovima. Za ugaone adaptere, spojni pin-kontakt se zavrne na priključak pomoću šestougaonog „imbus“ ključa koji se nalazi u kompletu. Rastavljivi modularni sistem omogućava sada jednostavnu montažu adaptera na provodni izolator. Da bi se osiguralo pouzdano zaptivanje izmedju adaptera i spoljnog omotača kabla nudi se Rayvolve cev koja se postavlja na mesto zaptivanja putem „rolanja“ po omotaču kabla ili jedna toploskupljajuća cev koja istovremeno služi za obeležavanje faza kablova.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija