Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Ekranizovani, odvojni sistem za T-spojeve za rasklopna postrojenja izolovana gasom i sa provodnim izolatorima izradjenim prema standardu EN-50181 tip B (400 A), do 35 kV

Raychem-ovi ekranizovani adapteri tipa RSTP su izradjeni za povezivanje 1-žilnih i 3-žilnih kablova sa plastičnom izolacijom na srednjenaponsko rasklopno postrojenje izolovano gasom i drugu opremu pomoću CENELEC provodnih izolatora tipa B, specificiranih za 400 A, do 35 kV.

Izradjeni od visoko obradjene silikonske gume i sa zaštitom od tankozidnog provodnog ekrana povezanog za zemlju, adapteri RSTP su podjednako pogodni i za unutrašnju i za spoljašnju ugradnju.

Pokrivajući širok spektar primene, ovakva konstrukcija, koja se sastoji od jednog tela i dva valjkasta adaptera za kontrolu el. polja, pokriva sve preseke od 35 mm2 do 300 mm2. Ukupne dimenzije i dimenzije preseka su takve da zauzimaju minimum prostora u priključnoj kutiji. Adapteri RSTP su opremljeni kapacitativnom ispitnom tačkom za odredjivanje da li je električno kolo pod naponom. Provodna kapa vrši zaštitu ove ispitne tačke.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija