Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Spojnice za 1 kV kablove izolovane papirom i sa armaturom od čeličnih traka

Kabl
Ove spojnice su izradjene za 3 i 4-žilne kablove sa izolacijom od papira i armaturom od čeličnih traka kao i za kablove sa smanjenim neutralnim provodnikom, kao npr.: SZAPKOVB, IPO 13, NPO 13, ACHPAbI, AAБУ, AСБУ, AKFt..., CNKODY, ANKOY, ANKOP, ANKOPV, IPO 14, NPO 14, N(A)KBA.

Spojnica Način izrade
Žile papirnog kabla se pokrivaju cevima otpornim na ulje. Toploskupljajuće razdelne kape sprečavaju prodor vlage ili oticanje ulja na kraju metalnog omotača ili sa žila kabla. Čaure sa zavrtnjima za povezivanje provodnika se isporučuju u kompletu. Čaure su izolovane i zaptivene debelozidnim cevima koje su obložene lepkom topivim na toploti. Debeleozidne toploskupljajuće cevi obložene lepkom topivim na toploti zaptivaju metalni omotač i obezbedjuju spoljno zaptivanje i zaštitu.
Komplet sadrži dodatni materijal za pripremu kabla.
Spojnice za 3-žilne kablove
Komplet sadrži sistem za bezlemno i neutralno spajanje uzemljenja za aluminijumske omotače i sastoji se od nerdjajućih čeličnih obujmica i pletenice za uzemljenje.
Spojnice za 4-žilne kablove
Komplet sadrži sistem za bezlemno spajanje uzemljenja za omotače i sastoji se od elastičnih kontaktnih opruga i pletenice za uzemljenje.
Prelazne spojnice za spajanje sa 3-žilnih na 4-žilne kablove
Komplet sasdrži sistem za bezlemno i neutralno spajanje uzemljenja za olovne omotače i sastoji se od obujmica, kontaktnog prstena i pletenica za uzemljenje.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija