Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Račvaste spojnice za 1 kV kablove izolovane plastičnom masom ili papirom

Kabl
Ove račvaste spojnice su izradjene za izvodjenje odvoda sa 4-žilnih kablova izolovanih papirom ili plastičnom masom, sa ili bez armature, do 240 mm², kao npr.:
N(A)YY, SZAPKOVB, IPO 13, NPO 13, ACHPAbI, ВВГ, АВВГ, YAKY, YKY, AKFtA, AYKY, CYKY, ANKOY, ANKOP, PP 00-(A), PP 41-(A), N(A)YBY, IPO 14.

Spojnica Način izrade
Spojnica je izradjena za montažu pod naponom uz korišćenje kompaktne prstenaste stezaljke. Masa u obliku 3 široke trake omota se oko slobodnih žila kabla i oko kompaktne stezaljke čime se ostvaruje izolovanje i zaptivanje. Reparaturna manžetna ojačana vlaknima vrši zaptivanje na omotaču kabla i pruža mehaničku zaštitu. Spojnica za armirani kabl dodatno sadrži pribor za bezlemno spajanje uzemljenja. Kabl sa izolacijom od papira zaptiva se sa dodatnom masom otpornom na ulje i razdelnom kapom za odvojni kabl.

Vrste provodnika:
sm: sektorski višežični
se: sektorski jednožični
rm: okrugli višežični
re: okrugli jednožični

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija