Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Suvi kompaktni kablovski završeci za rasklopna postrojenja i transformatore tipa PHVS i PHVT od 72 kV do 145 kV

Osnovni elementi konstrukcije

Izolator od epoksi smole sa usadjenim višekontaktnim elektrodama formira gasni spoj otporan na pritisak izmedju rasklopnog postrojenja izolovanog gasom ili ulaza kabla u transformator i priključnog dela kablovskog završetka. Isti je prstenom za pričvršćivanje spojen sa kućištem ulaza kabla.

Svornjak-čaura sa zavrtnjima sa kontrolom momenta otkidanja glave sa više kontakata pričvršćuje provodnik. Čaura odgovara použenim provodnicima od aluminijuma i bakra i može i da se modifikuje za jednožične provodnike. Za montažu čaure nije potreban poseban alat.

Konus za kontrolu el. polja od silikonske gume obezbedjuje kontrolu el. polja i može jednostavno da se montira bez posebnog alata zahvaljujući svojoj izuzetnoj elastičnosti.

Metalni kompresioni prsten pritiska gumeni konus za kontrolu el. polja u specijalno oblikovanu untrašnjost kućišta od smole obezbedjujući ujednačeni pritisak i čvrsti elektro spoj.

Zaštitna korona može jednostavno da se spoji sa kablovskim završetkom za primenu u tečnostima za izolaciju. U poredjenju sa standardima IEC 60859 ovakva konfiguracija ima širu mogućnost primene a kod montaže mogućnost većih rastojanja.

Spoljni omotač kabla se prilagodjava preko sistema zaptivnih prstenova, koji drže pojedinačne zaštitne delove/zaštitu i armaturu kabla. Sistem prstenova takodje obezbedjuje kabl.

Može da se primeni adapter koji odgovara dimenzijama vlažnog rasklopnog postrojenja i kablovskim završecima transformatora, što ovaj kablovski završetak čini idealnim izborom kao zamenu za kablovske završetke sa uljnom popunom.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija