Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Kablovski završeci za 1 kV - kablove izolovane papirom i kablove izolovane plastičnom masom

Kabal
Ovi završeci izradjeni su za 3- i 4-žilne kablove izolovane plastičnom masom sa ili bez armature kao i za 3- i 4-žilne kablove izolovane papirom kao i kablove sa redukovanim neutralnim provodnikom, kao npr.: NAYY, NAYBY, NAKBA, ВВГ, АВВГ, ПВГ, АПВГ, АпвВГб, ААБвУ, АСБУ, YAKY, XAKXS, KnFtA, AYKY, CYKY, CNKODY, ANKOY, ANKOPV, NAYY, NAYBY, NAKBA, PP 00-A, XP 00-A, N(A)YY, PP 41-A, N(A)YBY, N(A)YC(W)Y, IPO 13, N(A)KBA.

Završetak Način izrade

- Za kablove izolovane plastičnom masom
Račva kabla se zaptiva pomoću jedne lepkom oslojene razdelne kape koja je montirana preko žila i kraja spoljnog omotača kabla. Izmedju kablovske papučice i izolacije žile zaptivanje se vrši pomoću jedne kratke zaptivne cevi oslojene lepkom. Za 1-žilne kablove potrebna je samo cev za zaptivanje papučice. Sav materijal je otporan na vremenske uslove i UV-zračenja. Sistem bezlemnog spajanja uzemljenja, koji se sastoji od kontaktnog prstena i provodnika za uzemljenje sadržan je u kompletu za armirane kablove. U slučaju da se traži zaštita od UV-zraka, na žile kabla postavljaju se EN-CGPT cevi bez lepka koje se naručuju dodatno. Svi završeci se mogu naručiti kao kompleti ili kao posebne komponente. Kompleti sa modifikacionim kodom -L12 sadrže papučice sa zavrtnjima sa otvorom za spajanje na sabirnice za zavrtnjeve M12, sa modifikacionim kodom -L16 za zavrtnjeve M16 (napomena: kompleti sa modifikacionim kodom M16 se ne mogu naručiti za preseke 25 – 70 mm2).
- Za kablove izolovane papirom
Žile papirnog kabla se pokrivaju toploskupljajućim cevima. Svi materijali su oporni na UV zračenja, vremenske prilike i kablovsko ulje. Žile kabla mogu da se iseku na potrebnu dužinu na mestu montaže. Toploskupljajuća razdelna kapa i cevi sprečavaju prodor vlage ili odliv ulja na kraju metalne zaštite ili sa žila kabla. Komplet sadrži sistem za bezlemno spajanje uzemljenja za metalni omotač i sastoji se od elastične kontaktne opruge, pletenice za uzemljenje, bakarne mrežice i izolacione cevi. Komplet sadrži i dodatne materijale za pripremu kabla. Kompleti sa modifikacionim kodom -L12 sadrže papučice sa zavrtnjima sa otvorom za spajanje na sabirnice za zavrtnjeve M12, sa modifikacionim kodom -L16 za zavrtnjeve M16 (napomena: kompleti sa modifikacionim kodom M16 se ne mogu naručiti za preseke 25 – 70 mm²).
- Za 3-žilne kablove
Kablovski završetak sadrži dodatni neutralni sistem za bezlemno spajanje uzemljenja za omotač od aluminijuma i sastoji se od nerdjajućih čeličnih obujmica, pletenice za uzemljenje i papučice sa zavrtnjima.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija