Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Kablovski završeci za 6 kV fleksibilne kablove izolovane gumom, za spoljnu montažu

Kabl
Ovi završeci su izradjeni za 6 kV ekranizovane, fleksiblne, kablove izolovane gumom sa 1 ili 3 žile za uzemljenje, kao npr.: NTSC, КГЭ, КГЭТ, Ogb, Ogc-G, CHCU, CBVU, EpN 64i65, EpN (BN) 64i74, EpN (BN) 76i78, EpN (BN) 78/53.

Završetak Način izrade

- Za kablove sa do 2 žile za uzemljenje i potrebnim dužinama žila
Kratka žuta traka se omota na mestu oko kraja ekrana žila. Izolacija žila se pokriva izolovanim cevima otpornim na puzne staze. Dužina faznih žica može da se izabere tako da svaka bude ili 500 mm ili u opsegu od 300 do 900 mm. Žice uzemljenja se pokrivaju izolacionom cevi i zaptivaju mastiksom. Područje izmedju kraja omotača i provodnika se zaptiva i štiti pomoću razdelne kape sa 4 crna izvoda. Završeci za spoljnu montažu sadrže 2 dodatna šeširića po fazi. Žile zadržavaju fleksibilnost i mogu se savijati kao i sam kabl.
- Za kablove sa 1 ili do 3 žile za uzemljenje
Kratka žuta traka se omota oko mesta preseka ekrana. Izolacija žila se pokriva izolovanim cevima otpornim na puzne staze. Područje izmedju kraja omotača i provodnika se zaptiva i štiti pomoću razdelne kape sa 6 ili 4 crvena izvoda. Završeci za spoljnu montažu sadrže 2 dodatna šeširića po fazi. Žile zadržavaju fleksibilnost i mogu se savijati kao i sam kabl.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija