Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Kablovski završeci za ekranizovane kablove izolovane plastičnom masom za elektrificirane železničke sisteme 25 kV, naizmenična struja

Kabl
Ovaj završetak je izradjen za ekranizovane 1-žilne kablove izolovane plastičnom masom, sa el. zaštitom od žica, poprečnog preseka od 150 mm² do 240 mm² i prečnika preko izolacije izmedju 30 mm i 45 mm. Kablovi su konstruisani za napone naizmeničnih struja (3-fazni sistemi) Uo/Um od 30/52 kV ili 41/72,5 kV obično zadovoljavaju zahteve za dimenzije. Završetak je ispitan na IEEE-48-1990 test koji prevazilazi zahteve IEC-60840-1999-2 standarda za kablove i kablovski pribor sa max. naponom do Um 52 kV u sistemu. Ovim se obuhvata svaka vrsta primene u železničkim mrežama nazivnog napona od 25 kV (faza prema zemlji) kao što je i dsfinisano u EN 50163 standardu sa Umax1 od 27,5 kV (bez vremenskih ograničenja) i Umax2 od 29 kV (max. 5 min).

Završetak Način izrade
Kabl se priprema na isti jednostavan i lak način kao i za Raychem-ove srednjenaponske završetke bez dodatnog čišćenja i oblikovanja. Zasnovan na Raychem-ovim visokonaponskim završecima, ovaj završetak se sastoji od medjusobno rasporedjenih slojeva cevi i krpa za kontrolu el. polja. Toploskupljajuća izolaciona cev bez puzanja se skupi preko kontrolnog sistema i obezbedjuje pouzdano zaptivanje papučice i spoljnog omotača. Dodatno se posebno ugrade šeširići na cev čime se omogućava i obrnuta montaža. Papučica sa zavrtnjima koja pokriva preseke provodnika od 150 mm² do 240 mm² se isporučuje u kompletu. Kompleti sa modifikacionim kodom -L12 sadrže papučice sa zavrtnjima sa otvorom za spajanje na sabirnice za zavrtnjeve M12, sa modifikacionim kodom -L16 za zavrtnjeve M16. Završetak se isporučuje kao jednofazni završetak. Sam završetak nema mogućnost pridržavanja i mora da se pričvrsti sa gornje i donje strane. Pribor za bezlemno spajanje uzemljenja za kablove sa metalnim omotačem se naručuje posebno.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija