Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Kablovski završeci za 6 kV i 10 kV - pojasne kablove izolovane papirom (MI i MIND) i sa zajedničkim metalnim omotačem

Kabl
Ovi završeci izradjeni su za unutrašnju mon - tažu i primenjuju se za pojasne 10 kV 3-žilne kablove izolovane papirom (MI i MIND) kao npr.: SB, ASB, SAAB, AABY, ASBY, ААБУ, АСБУ, СБ2лГ, АСБ2лГ, СБнГ, АСБнГ, АпвВГ, ПвПГ, Kny, KnFtly, AknFtA, AknFty, ANKOP, ANKOPV, CNKOY, CNKODY, IPO 13, IPO 14, NPO 13, NPO 14, N(A)KBA, N(A)KLEY.

Završetak Način izrade
Žile kabla pokrivaju se prozirnim cevima otpornim na ulje. Račva kabla se popunjava žutom trakom otpornom na ulje i zaptiva se i zaštićuje lepkom oslojenom, provodnom kapom koja se montira preko žila i kraja metalnog omotača. Oko krajeva izvoda iz razdelne kape, obmota se jedan sloj žute trake, a preko žila se (uključujući i žutom trakom omotane izvode iz kape) postave crvene izolacione cevi otporne na puzne staze. Kraj žile se zaptiva na papučici ili na jednožilni provodnik sa kratkom zaptivnom cevi. Komplet završetaka sadrži i pribor za bezlemno spajanje uzemljenja. Kompleti sa modifikacionim kodom -L12 sadrže papučice sa zavrtnjima sa otvorom za spajanje na sabirnice za zavrtnjeve M12, sa modifikacionim kodom -L16 za zavrtnjeve M16 (napomena: kompleti sa modifikacionim kodom M16 se ne mogu naručiti za preseke 25 – 50 mm²).

Način izrade uljnih završetaka za MI kablove
Žile se pokrivaju sa cevima – uljnom barijerom, otpornim na pritisak, u braon boji. Prozirni uljni rezervoar sa toploskupljajućim preoblikovanim delovima zaptiva cev sa uljnom barijerom i metalni omotač. Rezervoar mora biti ispunjen originalnim uljem za kablove (ne isporučuje se sa završetkom). Zaptivka za zaptivanje obložena lepkom obezbedjuje čvrsto zaptivanje kablovske papučice. Pribor za bezlemno spajanje uzemljenja naručuje se posebno.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija