Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Kablovski završeci za 10 kV i 20 kV – ekranizovane kablove izolovane papirom (MI) i sa jednim metalnim omotačem po fazi za unutrašnju montažu

Kabl
Ovi završeci su izradjeni za unutrašnju montažu i primenjuju se za 10 i 20 kV ekranizovane jednožilne ili 3-žilne kablove impregnirane tečnim kompaudom (MI) sa papirnom izolacijom i olovnim omotačem oko svake žile i armaturom od čeličnih traka ili čeličnih žica, kao npr.: AOUSZB, ЦАОСБУ, AOСБГУ, ОСБУ, ANKOY, CNKOY, ANKTOY-Vsp., ANKTOYP, AOUSZB, IPZO 13, IPZOP 13, IPZO 23, N(A)KLEY, N(A)HEKBA, N(A)EKBA.

Završetak Način izrade
Metalni konus za kontrolu električnog polja učvrsti se pomoću bandažne žice oko metalnog omotača i kraja ekrana (metalizirani papir). Preko kablovske papučice i omotača žile, postavi se sada prozirni rezervoar za ulje sa ugradjenim toploskupljajućim elementima na krajevima. Grejanjem ovih krajeva postiže se zaptivenost na kablovskoj papučici i spoljnom omotaču kabla. Rezervoar se na kraju napuni uobičajenim kablovskim uljem (nije sadržano u kompletu). Pribor za bezlemno spajanje uzemljenja naručuje se posebno.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija