Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Kablovski završeci za 10 kv, 20 kV i 35 kV – ekranizovane kablove izolovane papirom (MIND) sa jednim metalnim omotačem po fazi

Kabl
Ovi završeci su izradjeni za spoljnu montažu i primenjuju se za 10 kV, 20 kV i 35 kV ekranizovane kablove sa papirnom izolacijom, impregniranom polučvrstim kompaudom (MIND), sa olovnim omotačem oko svake žile i armaturom od čeličnih traka ili čeličnih žica, kao npr.: ЦАОСБУ, HAKnFtA, HAKNY, HknFty, AMKTQYPVsp., AMKTOYPVsp., AOSB, NPZO 13, NPZOP 13, NPZO 23.

Završetak Način izrade
Žuta traka se prvo omota oko kraja ekranskog papira i metalnog omotača, a preko izolacije žile, žutog lepka i metalnog omotača postavi se prozirna cev otporna na ulje. Zaptivanje na kablovskoj papučici postiže se kratkom cevi za zaptivanje. Pomoću kratke provodne cevi produžava se i obnavlja ekran kabla od metalne zaštite do prekrivene papirne žile. Oko kraja provodne cevi omota se sloj kratke žute trake a preko žile se postavi i zagreje cev za kontrolu električnog polja. Završetak žile kabla i cev za kontrolu električnog polja izoluju se crvenom izolacionom cevi, otpornom na puzne staze. Dodatni izolacioni šeširići se montiraju na cev (vidi tabelu). Pribor za spajanje uzemljenja bez lemljenja se naručuje posebno.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija