Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Spojnice za 3-žilne 10 kV, 20 kV i 35 kV, ekranizovane ili pojasne kablove izolovane papirom i sa zajedničkim metalnim omotačem

Kabl
Ove spojnice konstruisane su za 3-žilne pojasne ili ekranizovane kablove izolovane papirom (MI, MIND) nazivnog napona 10, 20 i 35 kV i sa zajedničkim omotačem, kao npr.:
ACHPAbI, N(A)KBA, SB, ASB, SAAB, AABY, ASBY, СБ, АСБУ, ААБУ, ААШв, АСБ-В, KftA, Akny, HAKnFtA, HknFty, Hkny, CMKOPV, CMKOY, AMKOY, ANKOPY, IPO 13, NPO 13, IPHO 13, NPHO 13, N(A)HKBA.

Spojnica Način izrade
Za pojasne kablove
Žile kabla izolovanog papirom se pokrivaju i zaštićuju prozirnim cevima otpornim na ulje. Račva kabla se popunjava žutim lepkom u obliku trake kojim se reguliše električno polje, a istovremeno je taj lepak otporan na ulje. Sa čaurama sa zavrtnjima koje se nalaze u kompletu spajaju se provodnici (aluminijum ili bakar) a čaure se pokrivaju sa specijalno oblikovanom krpom za kontrolu električnog polja. Primarna izolacija iznad čaure postiže se debelozidnom toploskupljajućom cevi oslojenom lepkom. Područje izmedju i okolo žila popunjava se hladno primenjivim lepkom koji je u potpunosti kompatibilan sa materijalom kojim se vrši impregnacija kabla (kompaud). Unutrašnja toplokupljajuća cev vrši zaptivanje na metalnom omotaču i osigurava tečenje lepka za vreme grejanja i popunjava svaku šupljinu. Pomoću pribora za bezlemno spajanje uzemljenja i metalne mrežice vrši se obnavljanje metalnog omotača kabla i dobar električni spoj izmedju prekinutog metalnog omotača. Jedna veća debelozidna toploskupljajuća cev pruža spoljno zaptivanje i zaštitu spojnice.
Za pojasne ili ekranizovane kablove
Žile kabla izolovanog papirom kompletno se pokrivaju i zaštićuju sa prozirnim cevima otpornim na ulje, preko kojih se, od račve kabla pa do kraja ekrana, postavljaju kratke provodne cevi. Račva kabla se popunjava žutom trakom otpornom na ulje i zaptiva se sa lepkom oslojenom provodnom kapom koja se postavi preko žila i kraja metalnog omotača. Na taj način se papirni kabl transformiše u konstrukciju kvaziplastičnog kabla, a nastavak spajanja je vrlo sličan spajanju dva ekranizovana plastična kabla. Na krajevima provodnih cevi (ekrana) kao i oko spojnih čaura se omota mastika za kontrolu el. polja. Područje spajanja svake od žila pokriva se prvo toploskupljajućim cevima za kontrolu el. polja preko kojih se odmah postavljaju toploskupljajuće trostruko ekstrudovane izolacione cevi kojima se postiže prava debljina izolacije kao i ekranizacija iznad izolacije bez mogućnosti stvaranja medjušupljina. Preko spoljnog ekrana prethodno postavljenih cevi, mota se sloj bakarne pokositrene mrežice u cilju rekonstrukcije metalnog omotača kabla. Metalni omotač i armatura kabla medjusobno se spajaju na obe strane spojnice pomoću pribora za bezlemno spajanje. Armatura kabla se obnavlja pomoću kućišta spojnice od perforiranog čeličnog lima ili metalnom mrežicom. Spoljno zaptivanje i zaštita spojnice se postiže pomoću toploskupljajuće debelozidne cevi oslojene lepkom. Spojnice su tako konstruisane da omogućavaju ukrštanje žila radi sinhronizacije. Spojnice nisu opremljene spojnim čaurama. Spojnice tipa GUSJ se isporučuju sa čaurama sa zavrtnjima a spojnice tipa EPKJ se isporučuju bez čaura.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija