Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Spojnice za 6 kV – fleksibilne 3-žilne kablove izolovane gumom i prelazne spojnice za neekranizovane 3-žilne kablove sa izolacijom od plastične mase

Kabl
Ove spojnice primenjuju se za ekranizovane 3-žilne, 6 kV – fleksibilne kablove izolovane gumom, sa jednim ili tri provodnika za uzemljenje, kao npr.:
EpN 64 i 65, EPN (BN) 64 i 74, NTSCE, NTSCGEW U, KГЭ, KГЭТ, Ogb, Ogc z YKY, YKY…, CBVU, CHCU, EpN(BN) 76 i 78, EpN(BN) 78/53.

Spojnica Način izrade
Područje iznad čaura za spajanje električki se rasterećuje, zaptiva i izoluje pomoću žute trake za popunu i debelozidne izolacione cevi. Preko izolacionih cevi se pomoću poluprovodnih traka obnavlja ekran žile. Spoljna zaštita i zaptivanje postiže se fleksibilnom, debelozidnom, toploskupljajućom cevi oslojenom lepkom, otpornom na habanje. Medjuprostor izmedju žila i spoljne cevi se prethodno popuni sa fleksibilnim lepkom.

Način izrade prelazne spojnice sa fleksibilnih kablova na neekranizovane plastične kablove
Žile fleksibilnog kabla omotaju se na mestu prekida spoljnog ekrana žutim lepkom. Spojne čaure se izoluju i zaptivaju pomoću debelozidne toploskupljajuće cevi, oslojene lepkom. Ekran se obnavlja pomoću bakarne mrežice, a pribor za bezlemno spajanje osigurava elektični kontakt na ekran žile. Spoljna zaštita i zaptivanje ostvaruje se pomoću debelozidne toploskupljajuće cevi, oslojene lepkom.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija