Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Prelazne spojnice 10 kV, 20 kV i 35 kV za medjusobno spajanje jednožilnih i 3-žilnih kablova izolovanih plastičnom masom sa jednožilnim ili 3-žilnim kablom sa olovnim omotačem oko svake žile izolovan papirom

Kabl
Ove spojnice nazivnog napona 10, 20 i 35 kV konstruisane su za spajanje jednožilnih ili 3-žilnih ekranizovanih kablova, izolovanih papirom (MI, MIND) sa jednim metalnim omotačem po fazi na jednožilne ili 3-žilne ekranizovane kablove sa izolacijom od plastične mase kao npr.:
ACHPAbI, NAHKBA, AOSB, A2YSb(r)Y, A2YSY, АОСБ-АПвП, ОСБ-ПпП, HAKnX-YHAKXS, 3HK-XUHAKXS, ANKOY-AXEKVC(E)Y, ANKTOYPV-AXEKVC(E)Y, ANKTOYPV-N(A)2XSY, IZPO 13, NPZO 13, NPHO 13, NPZOP 13, N(A)HEKBA na XHE 49, XHP 48, N(A)2XS(F)2Y, XHP 81, N(A)YSEY.

Spojnica - Način izrade spojnica sa čaurama sa zavrtnjima
Kod 3-žilnih kablova električni spoj ostvaruje se izmedju tri metalna omotača i zajedničke armature pomoću pribora za bezlemno spajanje. Toploskupljajuća razdelna kapa i cevi zaptivaju i zaštićuju metalne omotače žila kabla. Područje oko kraja metalnog omotača svake od žila omota se žutim lepkom u obliku trake, a papirna izolacija žile se kompletno prekriva prozirnom cevi otpornom na ulje. Tako se papirni kabl transformiše u kvazi plastični kabl i kabl koji se slično spaja. Žuta masa za popunu se nanese na kraj ekrana kablova izolovanih plastičnom masom. Žile kablova izolovanoih plastičnom masom i papirnih kablova se pokriju toploskupljajućom cevi za kontrolu el. polja. Provodnici se spoje čaurama sa zavrtnjima isporučenim sa spojnicom. Žuta masa za popunu zaptiva krajeve papirnih žila a područje spoja se pokrije krpom za kontrolu el. polja. Toploskupljajuća trostruko ekstrudovana cev od elastomera obezbedjuje potrebnu debljinu izolacije i zaštitu preko izolacije. Bakarna mrežica obavijena oko područja spojnice rekonstruiše metalnu zaštitu. Metalni omotač i metalna zaštita kabla izolovanog plastičnom masom su spojeni sistemom za bezlemno spajanje uzemljenja. Spoljno zaptivanje i zaštita se postižu toploskupljajućom, debelozidnom cevi obloženom lepkom preko svake žile kabla.

Spojnica - Način izrade spojnica bez čaura sa zavrtnjima
Kod 3-žilnih kablova električni spoj ostvaruje se izmedju tri metalna omotača i zajedničke armature pomoću pribora za bezlemno spajanje. Toploskupljajuća razdelna kapa i cevi zaptivaju i zaštićuju metalne omotače žila kabla. Područje oko kraja metalnog omotača svake od žila omota se žutim lepkom u obliku trake, a papirna izolacija žile se kompletno prekriva prozirnom cevi otpornom na ulje. Rekonstrukcija i produžetak ekrana metalnog omotača iznad pokrivene izolacije žile ostvaruje se sa kratkom provodnom cevi. Na taj način se papirni kabl transformiše u konstrukciju kvazi-plastičnog kabla, a nastavak spajanja kabla je vrlo sličan spajanju dvaju ekranizovanih plastičnih kablova. Na krajevima provodnih cevi (ekrana) kao i oko spojnih čaura namota se žuta traka. Područje spajanja svake od žila pokriva se prvo toploskupljajućim cevima za kontrolu el. polja preko kojih se odmah postavljaju toploskupljajuće trostrukoekstrudovane izolacione cevi kojima se postiže ispravna debljina izolacije, kao i ekranizacija iznad izolacije bez mogućnosti stvaranja šupljina. U nastavku montaže, preko spoljnog ekrana izolacijskih cevi mota se sloj bakarne pokositrene mrežice u cilju rekonstrukcije metalnog omotača svake od žila.
Metalni omotač na papirnom kablu i električna zaštita na plastičnom kablu se spajaju sa priborom za bezlemno spjanje uzemljenja. Spoljna zaštita i zaptivanje ostvaruje se pomoću debelozidne toploskupljajuće cevi oslojene lepkom, preko svake žile odvojeno. Za slučaj 3-žilnog kabla sa izolacijom od plastične mase, zajednička cev nadomešćuje spoljni omotač.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija