Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Spojnice i reparaturne spojnice za 10 kV, 20 kV i 35 kV – ekranizovane 3-žilne kablove izolovane plastičnom masom

Kabl
Ove spojnice i reparaturne spojnice su izradjene za trožilne ekranizovane kablove sa ili bez armature, izolovane plastičnom masom, kao što su npr.:
SzAQkrKVM, XHP 81, CEYSEAbY, ACYSEAbY, CYSEY, ACYSEY, ВВГ, АВБвШв, АВВГ, YHAKXS, XUHAKXS..., AXEKVCY, CXEKVCY, AXEKVCEY, CXEKVCY, N(A)2XSY, EpHP 81, PHP 48, PHP 84, XHP 48, N(A)YSEY.

Spojnica sa čaurama sa zavrtnjima - Način izrade

Za kablove sa ekranom od žica ili traka
Žuta mastika za popunu se nanese na kraj ekrana a kraj kabla se pokrije toploskupljajućom cevi za kontrolu el. polja. Provodnici se spajaju čaurom sa zavrtnjima koje se isporučuju u kompletu spojnice. Područje spoja se pokrije krpom za kontrolu el. polja. Toploskupljajuća cev od elastomera sa trostrukim zidom obezbedjuje potrebnu debljinu izolacije i ekrana preko izolacije. Bakarna mrežica koja se obavije oko područje spoja obnavlja metalni ekran. Za kablove sa ekranom od žica u kompletu se isporučuje i čaura sa zavrtnjima. Za kablove sa ekranom od traka u komplet spojnice je uključen i sistem za bezlemno spajanje uzemljenja. Za kablove sa armaturom, metalna kutija ili metalna traka obezbedjuju dodatnu mehaničku zaštitu. Spoljno zaptivanje i zaštita se postižu toploskupljajućom, debelozidnom cevi oslojenom lepkom.
Dodatni komplet za zaptivanje za prelazne spojnice sa 3-žilnih na1-žilne kablove
Prelazna spojnica se ugradjuje isto kao i linijska spojnica za 3-žilne kablove. Toploskupljajuća razdelna kapa obezbedjuje zaptivanje spoljne cevi na 1-žilnim kablovima. Sistem za bezlemno spajanje uzemljenja omogućava spajanje svih tipskih konstrukcija el. zaštite.

Spojnica bez čaura sa zavrtnjima - Način izrade

Za kablove sa ekranom od žica ili traka
Na kraj ekrana i preko čaura se nanese žuta mastika za popunu. Područje spoja svake žile kabla se pokrije toploskupljajućom cevi za kontrolu el. polja. Toploskupljajuća cev od elastomera obezbedjuje potrebnu debljinu izolacije i ekrana preko izolacije. Bakarna mrežica omotana oko područja obnavlja metalni ekran. Za kablove sa ekranom od traka u komplet spojnice je uključen i sistem za bezlemno spajanje uzemljenja. Za kablove sa armaturom, metlna kutija ili metalna traka obezbedjuje dodatnu mehaničku zaštitu. Spoljno zaptivanje i zaštita se postižu toploskupljajućom, debelozidnom cevi oslojenom lepkom.
Reparaturna spojnica - Način uzrade
Konstrukcija ovih spojnica je slična prethodno opisanim spojnicama za kablove bez mehaničke zaštite. Veća dužina reparaturne spojnice dozvoljava isecanje oštećenog dela kabla a da se na njegovo mesto ugradi komad žile sa dva konektora.
Time se mogu premostiti razmaci do 520 mm.
Prelazna spojnica sa 3-žilnih na 1-žilne kablove
Ova prelazna spojnica je izradjena na isti način kao i obična spojnica za 3-žilni ekranizovani kabl. Zaptivanje ulaza jednožilnih kablova u spojnicu ostvaruje se sa specijalnim „češljevima” za zaptivanje na koje je nanesen lepak koji se pri zagrevanju topi.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija