Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Prelazne spojnice 10 kV, 20 kV i 35 kV za spajanje kablova izolovanih plastičnom masom na 3-žilne pojasne ili ekranizovane kablove izolovane papirom i sa zajedničkim metalnim omotačem

Kabl
Ove prelazne spojnice nazivnog napona 10, 20 i 35 kV konstruisane su za spajanje 3-žilnih pojasnih ili ekranizovanih kablova izolovanih papirom (MI, MIND) sa zajedničkim metalnim omotačem na jednožilne ili 3-žilne ekranizovane ili neekranizovane kablove sa izolacijom od plastične mase kao npr.: ACHPAbI, N(A)KBA, SB, ASB, SAAB, ASBY, A2YSb(r)Y, A2YSY, АСБ, ААБУ, ПвПГ, АпвПГ, ANKOY-XEKVC(E)Y, ANKOPV-AYKCY, ANKOY-N(A)2XSY, IPO 13, NPO 13, IPHO 13, N(A)HKBA na XHE 49, XHP48, XHP 81, N(A)2XS(F)2Y, N(A)YSEY, EpHP 81.

Spojnica - Način izrade
Sa pojasnih papirnih kablova na jednožilne plastične kablove
Žile kabla izolovanog papirom kompletno se pokrivaju, a ulje zatvara sa prozirnim cevima preko kojih se od račve kabla pa do kraje ekrana postavljaju kratke provodne cevi. Račva kabla se popunjava sa žutim lepkom u obliku trake kojim se reguliše električno polje i zaptiva lepkom oslojenom toploskupljajućom provodnom kapom koja se instalira preko žila i svojim izvodima zaptiva na provodnim cevima i na kraju metalnog omotača. Na taj način se papirni kabl transformiše u konstrukciju kvazi-plastičnog kabla, a nastavak spajanja kabla je vrlo sličan spajanju dvaju ekranizovanih plastičnih kablova. Oko kraja poluprovodnog sloja plastičnog kabla i oko kraja provodnih cevi na strani pripremljenog papirnog kabla, omota se sloj žute trake, a na žile plastičnog kabla postavljaju se i greju cevi za kontrolu električnog polja. Provodnici se spajaju sa čaurama sa zavrtnjima koje se isporučuju u kompletu spojnice. Oko čaure sa zavrtnjima omota se specijalno oblikovana krpa za kontrolu električnog polja, a simetrično preko spojnog područja žile postavlja se toploskupljajuća ekranizovana izolaciona cev sa trostruko ekstrudovanim zidom, koja pruža ispravnu debljinu izolacije i ekranizaciju iznad izolacije žile. Metalni omotač i armatura na papirnom kablu spajaju se sa ekranima jednožilnih kablova pomoću pribora za bezlemno spajanje uzemljenja koji je sastavni deo kompleta. Preko celog područja spojnice omota se jedna čelična mrežica za obnovu metalnog omotača i dodatnu zaštitu. Spoljno zaptivanje i zaštita ostvaruju se jednom prethodno oslojenom debelozidnom cevi i razdelnom kapom. Za kablove sa el. zaštitom od aluminijumskih traka tipa AHXAMK-W komplet za spajanje žica za uzemljenje se naručuje posebno.
Sa pojasnih papirnih kablova na 3-žilne kablove sa plastičnom izolacijom
Spojnica je izradjena za neekranizovane i ekranizovane kablove izolovane plastičnom masom.
Montaža i izrada su slične kao kod jednožilnih kablova. Pribor sadrži i dodatno bezlemno uzemljenje za različite tipove omotača i aramature. Pojasni ili ekranizovani kabl izolovan papirom na 3-žilni kabl izolovan plastičnom masom.

Način izrade spojnica bez čaura
Sa ekranizovanih ili pojasnih kablova na plastične kablove
Žile kabla izolovanog papirom kompletno se pokrivaju, a ulje zatvara sa prozirnim cevima preko kojih se od račve kabla pa do kraje ekrana postavljaju kratke provodne cevi. Račva kabla se popunjava sa žutim lepkom u obliku trake kojim se reguliše električno polje i zaptiva lepkom oslojenom toploskupljajućom provodnom kapom koja se instalira preko žila i svojim izvodima zaptiva na provodnim cevima i na kraju metalnog omotača. Na taj način se papirni kabl transformiše u konstrukciju kvazi-plastičnog kabla, a nastavak spajanja kabla je vrlo sličan spajanju dvaju ekranizovanih plastičnih kablova.
Oko kraja provodne cevi, preko spojnih čahura i oko kraja poluprovodnog sloja plastičnog kabla, omota se sloj žute trake. Spojno područje svake od žila pokriva se toploskupljajućom cevi za kontrolu električnog polja. Toploskupljajuća elastomerna cev sa trostruko ekstrudovanim zidom pruža ispravnu debljinu izolacije i u isto vreme ekranizira spojno područje žile. U cilju obnove metalnog ekrana oko spojnice (sve tri žile) omota se bakarna mrežica. Metalni omotač i armatura na papirnom kablu spajaju se sa ekranima plastičnih kablova pomoću pribora za bezlemno spajanje uzemljenja koji je sastavni dio kompleta. Spoljno zaptivanje i zaštita ostvaruju se sa jednom prethodno oslojenom debelozidnom cevi. U kompletima spojnica za jednožilne plastične kablove nalaze se specijalni zaptivni „češljevi” na koje je nanešen lepak, a pomoću njih se omogućava zaptivanje spoljne zaštitne cevi kod jednožilnih plastičnih kablova. Ove spojnice se isporučuju bez spojnih čaura.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija