Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Račvaste spojnice za 10 kV i 20 kV jednožilne kablove izolovane plastičnom masom

Na osnovu dobro proverene tehnologije srednjenaponskih spojnica, Raychem nudi tehnički i komercijalno zanimljivo rešenje za izvodjenje račvaste spojnice na jednožilnom kablu sa izolacijom od plastične mase. Najnoviji razvoj čaura sa zavrtnjima za spajanje, integrisan u konstrukciju spojnice omogućava brzu, jednostavnu i pouzdanu montažu. Račvasta spojnica je u potpunosti ispitana u skladu sa internom Raychemovom specifikacijom PPS 3013. Kabl
Račvasta spojnica je izradjena za primenu na 10 kV i 20 kV jednožilne ekranizovane kablove sa izolacijom od plastične mase, kao npr.:
NAYSY, NA2XS2Y, ПвП, АПвП, YHKXS, YHAKXS, XUHAKXS, AXEKVCY, CXEKVCEY, N(A)2XSY, XHE 49(A), XHP 48(A), EHP 48, N(A)2XS(F)2Y.

Spojnica - Način izrade
Kabl se priprema na isti način kao i kod ravne spojnice. Pre samog spajanja kablova, mesto prekida poluprovodnog sloja omota se kratkom žutom trakom, a preko žila se, celom dužinom postave cevi za kontrolu el. polja. Tri kraja kabla se sada spoje pomoću specijalne Y čaure sa zavrtnjima za spajanje sa samokidajućim kontaktnim zavrtnjima, konstruisane u samom Raychem-u. Izmedju dva kabla, na strani račvanja, postavi se specijalno oblikovani deo za popunu i zaptivanje. U nastavku montaže koriste se isti delovi kao i kod ravne spojnice: žuta traka iznad čaure za spajanje, cev za kontrolu el. polja preko celog područja spojnice i izolaciona, spolja ekranizovana cev sa trostrukim zidom. Bakarna mrežica i čaura sa zavrtnjima za spajanje bakarnih žica, obnavljaju električnu zaštitu kabla. Spoljno zaptivanje spojnice vrši se pomoću razdelne kape sa dva izvoda (na strani račvanja), a preko cele spojnice i ove kape dolazi debelozidna toploskupljajuća cev, oslojena lepkom. Sve čaure sa zavrtnjima za spajanje provodnika kao i električne zaštite nalaze se u kompletu spojnice.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija