Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Spojnice i reparaturne spojnice za 10 kV, 20 kV i 35 kV – ekranizovane jednožilne kablove izolovane plastičnom masom

Kabl
Ove spojnice i reparaturne spojnice primenjuju se za jednožilne ekranizovane kablove izolovane plastičnom masom, kao npr.:
A2YSb(r)Y, A2YSY, ПвП, АПвП, ВПвП, YHAKXS, XUHAKXS, XUHKXS, AXEKVCEY, CXEKVCEY, N(A)2XSY, SAXKA, DISTRI, XHE 49(A), XHP 48(A), EHP 48(A), N(A)2XS(F)2Y, AHXAMK-W, NFC 33-223.

Spojnica sa čaurama sa zavrtnjima - Način izrade

Za kablove sa el. zaštitom od žica ili traka
Na kraj ekrana se nanese mastika za popunu a kraj kabla se pokrije sa toploskupljajućom cevi za kontrolu električnog polja. Provodnici se spajaju sa čaurama sa zavrtnjima koji se isporučuju zajedno sa spojnicom. Područje spoja se pokrije krpom za kontrolu električnog polja. Toploskupljajuća cev sa trostrukim zidom od elstomera obezbedjuje potrebnu debljinu izolacije i ekrana preko izolacije. Bakarna mrežica koja se obavije oko područja spoja obnavlja metalni ekran. Za kablove sa ekranom od žice u kompletu se isporučuje i sistem za bezlemno spajanje uzemljenja. Za kablove sa ekranom od traka spojnica sadrži i sistem za bezlemno spajanje uzemljenja koji se takodje primenjuje i za kablove sa aluminijumskim laminatom (npr. tipa AHXAMK-W). Spoljno zaptivanje i zaštita se postiže toploskupljajućom, debelozidnom cevi oslojenom lepkom sa unutrašnje strane.
Za kablove sa ekranom od aluminijumskih žica
Unutrašnje komponente kabla do podloge se obnavljaju kao i kod kabla sa ekranom od žica ili traka. Aluminijumske žice se spajaju čaurama sa zavrtnjima i pokrivaju se metalnom trakom. Spoljno zaptivanje i zaštita se postižu toploskupljajućom, debelozidnom cevi oslojenom lepkom.

Spojnica bez čaura sa zavrtnjima - Način izrade

Za kablove sa ekranom od žica ili traka
Na kraj ekrana i preko čaura se nanese žuta mastika za popunu. Područje spoja svake žile kabla se pokrije toploskupljajućom cevi za kontrolu el. polja. Toploskupljajuća cev od elastomera obezbedjuje potrebnu debljinu izolacije i ekrana preko izolacije. Bakarna mrežica omotana oko područja spojnice obnavlja metalni ekran. Za kablove sa ekranom od traka spojnica sadrži i sistem za bezlemno spajanje uzemljenja koji se takodje primenjuje i za kablove sa aluminijumskim laminatom (npr. tipa AHXAMK-W). Spoljno zaptivanje i zaštita se postiže toploskupljajućom, debelozidnom cevi oslojenom lepkom sa unutrašnje strane.

Reparaturna spojnica - Način izrade
Način izrade raparaturnih i linijskih spojnica je slična. Veća dužina reparaturne spojnice dozvoljava isecanje oštećenog dela kabla a da se na njegovo mesto ugradi komad žile sa dva konektora. Ovo rešenje dozvoljava popravak oštećenja kabla u dužini do 520 mm (10 i 20 kV) ili do 420 mm (35 kV).

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija