Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Spojnice za 10 kV, 20 kV i 35 kV ekranizovane kablove izolovane papirom i sa jednim metalnim omotačem po fazi

Kabl
Ove spojnice su izradjene za jednožilne ili 3-žilne, ekranizovane kablove sa izolacijom od impregniranog papira (MI, MIND) 10, 20 i 35 kV sa jednim metalnim omotačem po fazi kao npr.:
ACHPAbI, NAHKBA, AOSB, OSB-V, AOSB, OSB, AVVB, AVVG, APVG, ОСБ-В, АОСБ, ОСБ, Hkny, HAKny, CNKOY, ANKOY, ANKTOYPV, AMKTOYPV, IPZO 13, NPZO 13, N(A)EKBA, N(A)KLEY.

Spojnica Način izrade
Kod 3-žilnih kablova električni spoj ostvaruje se izmedju tri metalna omotača i zajedničke armature pomoću pribora za bezlemno spajanje. Toploskupljajuća razdelna kapa i cevi zaptivaju i zaštićuju metalne omotače žila kabla. Područje oko kraja metalnog omotača svake od žila, omota se žutim lepkom u obliku trake, a papirna izolacija žile se kompletno prekriva prozirnom cevi otpornom na ulje. Rekonstrukcija i produžetak ekrana metalnog omotača iznad pokrivene izolacije žile ostvaruje se sa kratkom provodnom cevi. Na taj način je papirni kabl transformisan u konstrukciju kvazi-plastičnog kabla, a nastavak spajanja kabla je vrlo sličan spajanju dva ekranizovana plastična kabla. Na krajevima provodnih cevi (ekrana) kao i oko spojnih čaura omota se mastika za kontrolu el. polja. Područje spajanja svake od žila pokriva se prvo toploskupljajućim cevima za kontrolu električnog polja preko kojih se odmah postavljaju toploskupljajuće trostruko ekstrudovane izolacijske cevi kojima se postiže ispravna debljina izolacije i ekranizacija iznad izolacije bez mogućnosti stvaranja šupljina. U nastavku montaže, preko spoljnog ekrana izolacionih cevi mota se sloj bakarne pokositrene mrežice u cilju rekonstrukcije metalnog omotača svake od žila. Metalni omotači se medjusobno spajaju sa priborom za bezlemno izvodjenje spoja. Kod 3-žilnih kablova armatura se obnavlja pomoću metalne mrežice. Spoljno zaptivanje i zaštita spojnice postiže se toploskupljajućim debelozidnim cevima za jednožilne kablove i reparaturnom manžetnom ojačanom staklenim vlaknima za 3-žilne kablove.
Spojnice tipa GUSJ se isporučuju sa čaurama sa zavrtnjima a spojnice tipa RPKJ i EPKJ se isporučuju bez čaura.

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija